Mediation

(Echt)scheidings- en familiezaken

Want de kinderen scheiden mee..

Liefdevol scheiden

Het belang van de kinderen, indien van toepassing, staat voor mij altijd voorop en gelukkig geldt dit ook voor bijna alle ouders die voor mediation kiezen. Als mediator begeleid ik uw scheidingsproces zodat u met uw (ex)partner tot oplossingen kunt komen, echt naar elkaar kunt luisteren en begrip voor elkaar kunt opbrengen. Omdat er bij kinderen altijd loyaliteitskwesties spelen ten aanzien van hun scheidende ouders voer ik desgewenst ook kindgesprekken met uw kinderen vanaf 6 jaar.

Daarnaast zal ik u zoveel mogelijk ‘ontzorgen’ ten aanzien van de processuele afwikkeling. Dit geeft u de ruimte om u volledig te richten op het vinden van passende oplossingen.

Ik bewaak het administratieve proces door aan te geven welke papieren wanneer nodig zijn, ik stel een ouderschapsplan en convenant met of voor u op. Indien nodig werk ik samen met een advocaat, een accountant, een notaris en een makelaar. Een gemiddelde van 3 tot 4 mediationgesprekken is over het algemeen voldoende om tot afronding te komen. 

Tarief: in overleg. Vanaf € 120,00 per uur (incl. btw) en indien van toepassing aanvraag gefinancierde rechtsbijstand (RvR)

Familieconflict

Ruzie in de familie, onopgeloste kwesties, verdeling nalatenschap: als u niet meer weet hoe weer met elkaar in gesprek te gaan omdat de gemoederen te hoog zijn opgelopen, of als u elkaar wellicht al jaren niet meer hebt gesproken kan mediation uitkomst bieden. Als alle partijen de bereidheid hebben om mediation te proberen en zich in te spannen voor het vinden van een oplossing treed ik als mediator graag op als uw tijdelijke verbindende factor. Ik begeleid u, help partijen naar elkaar te luisteren en zich in te leven in het gevoel van de ander. Zodra mijn rol als mediator in uw proces overbodig is omdat u vindt dat er een goede oplossing is gevonden of dat de communicatie zodanig is hersteld dat u verder kunt zonder mij is mijn taak volbracht en stap ik terug. 

Tarief: € 99,00 per uur (incl. btw)

Arbeids- en zakelijke mediation

Wat heeft u nodig van de ander en wat heeft u de ander te bieden?

Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten spelen zich af tussen medewerkers/partners/vennoten of tussen medewerkers en de werkgever.

De combinatie van 20 jaar ervaring als medewerker/manager in het bedrijfsleven en mijn werk als mediator maken dat ik zowel de taal van de mediator als die van het bedrijfsleven spreek. Mijn ervaring is dat ook een exit-traject middels mediation voor beide partijen als een opluchting kan worden ervaren, mits aan de belangen van beide partijen tegemoet wordt gekomen. De kwetsbaarheid van de medewerker is een belangrijk aandachtspunt in dit soort kwesties, machtsbalans speelt vaak een rol. Het spreekt voor zich dat ik als mediator onpartijdig en neutraal acteer. Indien gewenst zal er een apart intakegesprek door mij met iedere partij afzonderlijk worden gevoerd.

Tarief: in overleg. Vanaf € 120,00 (ex. btw) per uur.

Zakelijke conflicten

Bij zakelijke conflicten gaat het om kwesties tussen bijvoorbeeld leveranciers en afnemers. Met name de toekomstige relatie kan hierbij een grote rol spelen.

Voordelen van mediation voor arbeids- en zakelijke conflicten:

- Gemiddeld korte doorlooptijd en dus relatief lage kosten

- Partijen bepalen zelf welke oplossing zij acceptabel vinden

- Focus op de toekomst en indien gewenst behoud van de relatie

- Geschillen worden 'binnenskamers' opgelost

- Geheimhouding

Tarief: in overleg. Vanaf € 120,00 (ex. btw) per uur

Onderwijs

Ik werk als mediator in Friesland voor SVO; Stichting Veilig Onderwijs:

Beschrijving: Beschrijving: Handtekening logo_Stichting_Veilig_Onderwijs

SVO is een non-profitorganisatie met een ANBI-status

SVO is een onderdeel van het Expertise Centrum voor Veiligheid

Speerpunten van mediation:

Vrijwilligheid van de deelnemers

Geheimhouding door deelnemers en mediator(s)

Neutraliteit van de mediators(s)

Voorwaarden voor mediation:

Vrijwilligheid

Onderhandelingsruimte

Onderhandelingsbereidheid

Conflicten tussen buren

Bemiddeling waar buurtconflicten dermate complex zijn geworden of zodanig zijn geëscaleerd dat buurtbemiddeling niet meer toereikend is. 

De scheidslijn tussen buurtbemiddeling en mediation is dun. Burenconflicten lijken steeds complexer te worden: het conflict is al te veel geëscaleerd en/of er zijn inmiddels meerdere partijen bij de kwestie betrokken geraakt. Er is meer dan één bemiddelingsgesprek nodig en meer expertise om partijen te bewegen tot een duurzame oplossing te komen. Mediation zou hiertoe een mooie kans kunnen bieden.

Mediation:

  • Door registermediator (kwaliteitseisen, opleiding, permanente educatie, intervisie)
  • MfN protocol (klacht- en tuchtcommissie, reglement)
  • Geheimhoudingsverklaring
  • Vastlegging in vaststellingsovereenkomst
  • Emotie en verharding spelen een grote rol
  • Meerdere bemiddelingsgesprekken

Buurtbemiddeling:

  • Door vrijwilligers die een 3-daagse cursus hebben gevolgd
  • Communicatie op gang helpen tussen buren
  • Geen duurzame oplossing voor meervoudige problematiek, wél voor eenvoudige kwesties
  • Normaliter één bemiddelingsgesprek